Плаћање накнаде за издавање налепница за коришћење такси стајалишта (на основу Одлуке о такси превозу путника (члан 20.) и Ценовника ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад), врши се уплатом на текући рачун или вирманом.

Уплатилац: Име и презиме, адреса становања

Сврха уплате: НАЛЕПНИЦА ЗА ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Прималац: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Износ: Укупан број дана (на основу Решења о праву на коришћење такси стајалишта) помножен са 4,40 динара

Рачун примаоца: 310-10095-95, код NLB банке

Позив на број: Евиденциони број (на основу Решења о праву на коришћење такси стајалишта)


 

 

* За све додатне информације обратите се Служби за продају ЈКП "Паркинг сервис": 021/48 72 115
Контакт е-mail:

prodaja@parkingns.rs

 

E-mail за рекламације корисника:

pitanja@parkingns.rs