Телефон за сервисне информације

021/472-41-40

Радним даном:

од 8:00 до 20:00

Суботом:

од 8:00 до 13:00

 

Контакт е-mail:

office@parkingns.rs

 

E-mail за рекламације корисника:

pitanja@parkingns.rs

 

Контакт особа за заштиту података о личности Лара Башић:
Булевар Михајла Пупина 1, III sprat

Радним даном:

од 8:00 до 16:00

тел 021 48 99 117

zastitapodataka@parkingns.rs

 

Захтев за остваривање права