Јавне набавке 2020. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНОП Д-01/20-4
Предмет јавне набавке: Камион специјално возило "Паук"
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 06.03.2020.
Рок за подношење понуда: 06.04.2020.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У-09/20-127
Предмет јавне набавке: Услуге стручног надзора над радовима
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 13.03.2020.
Рок за подношење понуда: 23.03.2020.
   
Редни број набавке:ЈН ПП У-10/20-45
Предмет јавне набавке: Услуге Текућег Одржавања СМС система наплате на серверима
Врста поступка: Преговарачки поступак
Датум објављивања поступка: 16.03.2020.
Рок за подношење понуда: 24.03.2020.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д-01/20-22
Предмет јавне набавке: Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:20.03.2020.
Рок за подношење понуда: 30.03.2020.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У-08/20-30
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа објеката
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:25.03.2020.
Рок за подношење понуда: 03.04.2020.
   

 

страницe 1 2 3