Јавне набавке 2020. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:JNMV U-01/20-53
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум објављивања поступка: 11.02.2020.
Рок за подношење понуда: 18.02.2020.
   
Редни број набавке:JNOP R-01/20-104
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - Фаза II
Врста поступка: ЈНOП
Датум објављивања поступка: 11.02.2020.
Рок за подношење понуда: 13.03.2020.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д-02/20-13
Предмет јавне набавке: Резервни пнемуматски уређај за контролу приступа у централну пешакчку зону Новог Сада
Врста поступка: ЈНМВ
Датум објављивања поступка: 12.02.2020.
Рок за подношење понуда: 21.02.2020.
   
Редни број набавке:JN PP U-04/20-44
Предмет јавне набавке: Одржавање књиговодственог софтвера
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
   
Редни број набавке:JN PP U-02/20-40
Предмет јавне набавке: Надоградња пословно информационог система - књиговодственог софтвера
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
   
Редни број набавке:N PP U-03/20-29
Предмет јавне набавке: Измене на постојећем СМС систему наплате
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
   

 

страницe 12 3