Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 08/19/ММ-52
Предмет јавне набавке: Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.05.2019.
Рок за подношење понуда: 31.05.2019.
   
Редни број набавке:ЈНВВОП Р 01/19/ММ-63
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици код игралишта ФК "Кабел"
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 21.05.2019.
Рок за подношење понуда: 20.06.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 16/19/ММ-35
Предмет јавне набавке: Одржавање путничког аутомобила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 16.05.2019.
Рок за подношење понуда: 24.05.2019.
   
Редни број набавке:ЈНБВОП Д 01/19/ММ-28
Предмет јавне набавке: Станица НС БИКЕ система
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 25.04.2019.
Рок за подношење понуда: 27.05.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 06/19/ММ-10
Предмет јавне набавке: Радне ципеле
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 09.05.2019.
Рок за подношење понуда: 17.05.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 09/19/ММ-24
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 05/19/ММ-205
Предмет јавне набавке: Систематски прегледи за запослене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 07/19/ММ-54
Предмет јавне набавке: Закуп телекомуникационих линија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
   

 

страницe 1 2 3 4 5 67