Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 11/19/ММ-18
Предмет јавне набавке: Годишње претплатне паушалне картице са чипом
Врста поступка: јнмв
Датум покретања поступка: 18.07.2019.
Рок за подношење понуда: 26.07.2019.
   
Редни број набавке:ЈНВВОП Р 03/19/ММ-51
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи паркиралишта код Штранда - фаза 1
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 16.07.2019.
Рок за подношење понуда: 15.08.2019.
   
Редни број набавке:ЈН У 09/19/ММ-8
Предмет јавне набавке: Услуге израде софтвера за плаћање претплатних паркинг карата електронским путем
Врста поступка: јнмв
Датум покретања поступка: 06.06.2019.
Рок за подношење понуда: 14.07.2019.
   
Редни број набавке:ЈНВВОП Д 02/19/ММ-25
Предмет јавне набавке: Нафта и деривати нафте
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 04.06.2019.
Рок за подношење понуда: 04.07.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Р 02/19/ММ-43
Предмет јавне набавке: Одржавање и санација паркиралишта по инпекцијским налозима
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 30.05.2019.
Рок за подношење понуда: 07.06.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 02/19/ММ-38
Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у улици Миколе Кочиша у Новом Саду
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 30.05.2019.
Рок за подношење понуда: 07.06.2019.
   

 

страницe 1 2 3 4 5 67