Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У-14/19/СТ-47
Предмет јавне набавке: Одржавање ГПС система за праћење возила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.10.2019.
Рок за подношење понуда: 25.10.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 12/19/ММ-50
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања механизације и радних машина
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.09.2019.
Рок за подношење понуда: 27.09.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 11/19/ММ-32
Предмет јавне набавке: Сервисирање бицикала у оквиру НС БАЈК система
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.09.2019.
Рок за подношење понуда: 27.09.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 10/19/ММ-127
Предмет јавне набавке: Услуге стручног надзора над радовима
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 29.08.2019.
Рок за подношење понуда: 06.09.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Р 03/19/ММ-62
Предмет јавне набавке: Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 02.08.2019.
Рок за подношење понуда: 12.08.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 12/19/ММ-1
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 01.08.2019.
Рок за подношење понуда: 09.08.2019.
   

 

страницe 1 2 3 4 5 67