Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:JN U-13/19/MM-234
Предмет јавне набавке: Реинжењеринг SWAT апликације
Врста поступка: Преговарачки поступак
Датум покретања поступка: 05.12.2019.
Рок за подношење понуда: 13.12.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У-16/19/СТ-37
Предмет јавне набавке: Услуге физичко техничког обезбеђења
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 25.11.2019.
Рок за подношење понуда: 04.12.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д-15/19/СТ-19
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знакови и стубови
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.11.2019.
Рок за подношење понуда: 18.11.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д-15/19/СТ-19
Предмет јавне набавке: Пропагандни материјал са логоом предузећа
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.11.2019.
Рок за подношење понуда: 18.11.2019.
   
Редни број набавке:ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици
Врста поступка: ЈНВВОП
Датум покретања поступка: 25.10.2019.
Рок за подношење понуда: 25.11.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-14/19/СТ-23
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 25.10.2019.
Рок за подношење понуда: 04.11.2019.
   

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7