Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:D-16/19/ST-20
Предмет јавне набавке: Тонери и остали материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.12.2019.
Рок за подношење понуда: 26.12.2019.
   

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7