Јавне набавке 2018. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 03/18/ММ-18
Предмет јавне набавке: Годишње паушалне претплатне карте са чипом
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 22.02.2018.
Рок за подношење понуда: 02.03.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 03/18/ММ-46
Предмет јавне набавке: Системско одржавање сервера
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 22.02.2018.
Рок за подношење понуда: 02.03.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 01/18/ММ-34
Предмет јавне набавке: Одржавање теретних и специјалних возила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.02.2018.
Рок за подношење понуда: 22.03.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 04/18/ММ-3
Предмет јавне набавке: ПДА уређаји са штампачем
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.02.2018.
Рок за подношење понуда: 22.02.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 01/18/ММ-13
Предмет јавне набавке: Резервни пнеуматски уређај
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.02.2018.
Рок за подношење понуда: 15.02.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 02/18/ММ-26
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 21.02.2018.
Рок за подношење понуда: 14.02.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4 5