Јавне набавке 2018. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 08/18/ММ-20
Предмет јавне набавке: Тонери и остали репроматеријал
Врста поступка: преговарачки поступак
Датум покретања поступка: 26.04.2018.
Рок за подношење понуда: 03.05.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 10/18/ММ-05
Предмет јавне набавке: Фарбарска машина за обележавање хоризонталне сигнализације
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 26.04.2018.
Рок за подношење понуда: 03.05.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 09/18/ММ-12
Предмет јавне набавке: Уређаји за распршивање соли
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 26.04.2018.
Рок за подношење понуда: 03.05.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 05/18/ММ-24
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 12.04.2018.
Рок за подношење понуда: 20.04.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 04/18/ММ-35
Предмет јавне набавке: Одржавање путничких возила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 15.03.2018.
Рок за подношење понуда: 26.03.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 01/18/ММ-53
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 26.02.2018.
Рок за подношење понуда: 06.03.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4 5