Јавне набавке 2018. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 10/18/ММ-37
Предмет јавне набавке: Услуге физичко техничког обезбеђења
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.07.2018.
Рок за подношење понуда: 27.07.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 01/18/ММ-33
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији паркиралишта у Стражиловској улици
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.06.2018.
Рок за подношење понуда: 22.06.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 12/18/ММ-11
Предмет јавне набавке: Опрема за видео паук
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.06.2018.
Рок за подношење понуда: 22.06.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 06/18/ММ-16
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знакови и стубови
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.05.2018.
Рок за подношење понуда: 01.05.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 08/18/ММ-50
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања механизације и радних машина
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.05.2018.
Рок за подношење понуда: 25.05.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 09/18/ММ-58
Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.05.2018.
Рок за подношење понуда: 25.05.2018.
   
Редни број набавке:ЈНВОП Д 01/18/ММ-28
Предмет јавне набавке: Станица система јавних градскх бицикала
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 17.05.2018.
Рок за подношење понуда: 18.06.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4 5