Јавне набавке 2018. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 17/18/ММ-22
Предмет јавне набавке: Спољашње гуме пнеуматици уз пратеће услуге
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 25.10.2018.
Рок за подношење понуда: 16.11.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 14/18/ММ-47
Предмет јавне набавке: Одржавање ГПС система за праћење возила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.10.2018.
Рок за подношење понуда: 18.10.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 13/18/ММ-9
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема (резервисана набавка)
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 27.09.2018.
Рок за подношење понуда: 05.10.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 16/18/ММ-23
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.09.2018.
Рок за подношење понуда: 28.09.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 15/18/ММ-24
Предмет јавне набавке: Фотоапарати и пратећа опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.09.2018.
Рок за подношење понуда: 27.09.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4 5