Јавне набавке 2017. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 03/17/ММ-3
Предмет јавне набавке: Преносни рачунари ПДА са штампачем
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 02.03.2017.
Рок за подношење понуда: 10.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 05/17/ММ-20
Предмет јавне набавке: Тонери и остали репроматеријал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.02.2017.
Рок за подношење понуда: 03.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 01/17/ММ-26
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.02.2017.
Рок за подношење понуда: 03.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 07/16/ММ-53
Предмет јавне набавке: Хемијско чишћење радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.02.2017.
Рок за подношење понуда: 03.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 01/17/ММ-35
Предмет јавне набавке: Одржавање путничких аутомобила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.02.2017.
Рок за подношење понуда: 03.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 02/17/ММ-18
Предмет јавне набавке: Годишње претплатне паушалне карте са чипом
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 02.02.2017.
Рок за подношење понуда: 10.02.2017.
 

 

страницe 1 2 3 4 5 6