Јавне набавке 2017. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 04/7/ММ-14
Предмет јавне набавке: Фотоапарати и пратећа опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 16.03.2017.
Рок за подношење понуда: 24.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Р 01/17/ММ-65
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта у дворишту Матице Српске
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 16.03.2017.
Рок за подношење понуда: 24.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 07/17/ММ-15
Предмет јавне набавке: Боја за хоризонталну сигнализацију
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 16.03.2017.
Рок за подношење понуда: 24.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 03/17/ММ-42
Предмет јавне набавке: Одржавање аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне, уласка на затворено паркиралиште, система за издавање бицикала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 09.03.2017.
Рок за подношење понуда: 16.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 08/17/ММ-33
Предмет јавне набавке: Станица система јавних градских бицикала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 09.03.2017.
Рок за подношење понуда: 16.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 06/17/ММ-24
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 09.03.2017.
Рок за подношење понуда: 16.03.2017.
 

 

страницe 1 2 3 4 5 6