Јавне набавке 2017. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 8/17/ММ-58
Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.06.2017.
Рок за подношење понуда: 16.06.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Р 03/17/ММ-57
Предмет јавне набавке: Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.06.2017.
Рок за подношење понуда: 16.06.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 7/17/ММ-43
Предмет јавне набавке: Умрежавање НС Бајк станица за изнајмљивање бицикала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 27.04.2017.
Рок за подношење понуда: 05.05.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 06/17/ММ-54
Предмет јавне набавке: Услуге закупа телекомуникационих линија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.04.2017.
Рок за подношење понуда: 27.04.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Р 02/17/ММ-63
Предмет јавне набавке: Партерно уређење дворишта на локацији у улици Филипа Вишњића 47
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.04.2017.
Рок за подношење понуда: 27.04.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 04/17/ММ-50
Предмет јавне набавке: Одржавање механизације и радних машина
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.03.2017.
Рок за подношење понуда: 31.03.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 05/17/ММ-138
Предмет јавне набавке: Сервисирање бицикала НС БАЈК система
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.03.2017.
Рок за подношење понуда: 31.03.2017.
 

 

страницe 1 2 3 4 5 6