Јавне набавке 2017. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 11/17/ММ-37
Предмет јавне набавке: Одржавање хидрауличних дизалица
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 27.07.2017.
Рок за подношење понуда: 04.08.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 10/17/ММ-41
Предмет јавне набавке: Физичко техничко обезбеђење
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 03.08.2017.
Рок за подношење понуда: 11.08.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 12/17/ММ-36
Предмет јавне набавке: Студентске задруге
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 27.07.2017.
Рок за подношење понуда: 04.08.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 09/17/ММ-55
Предмет јавне набавке: Истраживање карактеристика паркирања са анализом у Новом Саду
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 06.07.2017.
Рок за подношење понуда: 14.07.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 10/17/ММ-30
Предмет јавне набавке: Уређај за распршивање соли
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 06.07.2017.
Рок за подношење понуда: 14.07.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Р /01/ММ-62
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 27.06.2017.
Рок за подношење понуда: 26.07.2017.
 

 

страницe 1 2 3 4 5 6