Јавне набавке 2017. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 14/17/ММ-47
Предмет јавне набавке: Одржавање ГПС система
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 18.10.2017.
Рок за подношење понуда: 27.10.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У 13/17/ММ-148
Предмет јавне набавке: Одржавање дисплеја за најаву слободних места
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 18.10.2017.
Рок за подношење понуда: 27.10.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 14/17/ММ-22
Предмет јавне набавке: Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 07.09.2017.
Рок за подношење понуда: 15.09.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 11/17/ММ-17
Предмет јавне набавке: Налепнице запретплатниике и греб греб паркинг карте
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.08.2017.
Рок за подношење понуда: 01.09.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 13/17/ММ-23
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.08.2017.
Рок за подношење понуда: 01.09.2017.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д 12/17/ММ-13
Предмет јавне набавке: Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.08.2017.
Рок за подношење понуда: 25.08.2017.
 

 

страницe 1 2 3 4 5 6