Јавне набавке 2017. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 15/17/ММ-22
Предмет јавне набавке: Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 28.12.2017.
Рок за подношење понуда: 05.01.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4 5 6