Јавне набавке 2016. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У-02/16/ММ-46
Предмет јавне набавке: Системско одржавање сервера
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.02.2016.
Рок за подношење понуда: 26.02.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-03/16/ММ-24
Предмет јавне набавке: Средства за хигијену
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.02.2016.
Рок за подношење понуда: 19.02.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-02/16/ММ-20
Предмет јавне набавке: Тонери и остали репроматеријал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.02.2016.
Рок за подношење понуда: 19.02.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНВОП Д-01/16/ММ-31
Предмет јавне набавке: Станица система јавних градских бицикала (НС БИКЕ)
Врста поступка: ОП
Датум покретања поступка: 11.02.2016.
Рок за подношење понуда: 14.03.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-01/16/ММ-12
Предмет јавне набавке: Потапајући стубић за контролу приступа пешачкој зони
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 04.02.2016.
Рок за подношење понуда: 12.02.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-01/16/ММ-42
Предмет јавне набавке: Одржавање аутоматизованог система за заштиту:
-пешачке зоне
- уласка на затворена паркиралишта
-издавања бициклова
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 04.02.2016.
Рок за подношење понуда: 12.02.2016.

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5