Јавне набавке 2016. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д-08/16/ММ-23
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 07.04.2016.
Рок за подношење понуда: 15.04.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-07/16/ММ-53
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 07.04.2016.
Рок за подношење понуда: 15.04.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-06/16/ММ-27
Предмет јавне набавке: Бетонска галантерија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.03.2016.
Рок за подношење понуда: 01.04.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-05/16/ММ-26
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 10.03.2016.
Рок за подношење понуда: 18.03.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-03/16/ММ-54
Предмет јавне набавке: Закуп телекомуникационих линија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 03.03.2016.
Рок за подношење понуда: 11.03.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-04/16/ММ-21
Предмет јавне набавке: Туцаник
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 03.03.2016.
Рок за подношење понуда: 11.03.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНВВОП Д-02/16/ММ-33
Предмет јавне набавке: Систем за аутоматизовану наплату на затвореним паркиралиштима
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 28.02.2016.
Рок за подношење понуда: 30.03.2016.

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5