Јавне набавке 2016. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ
Предмет јавне набавке: Физичко техничко обезбеђење
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 2016.
Рок за подношење понуда: 2016.

на порталу

 
Редни број набавке:ЈНВВОП У-09/16/ММ-36
Предмет јавне набавке: Студентске задруге
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 16.06.2016.
Рок за подношење понуда: 24.06.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНВВОП У-03/16/ММ-25
Предмет јавне набавке: Гориво
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 14.06.2016.
Рок за подношење понуда: 09.07.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-14/15/ММ-32
Предмет јавне набавке: Физичко техничко обезбеђење - наставак на основу решења комисије за заштиту права
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 10.06.2016.
Рок за подношење понуда: 20.06.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-08/16/ММ-41
Предмет јавне набавке: Одржавање хидрауличних дизалица
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 02.06.2016.
Рок за подношење понуда: 09.06.2016.

 

 
Редни број набавке:ОП У-07/16/ММ-16
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и лица
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 29.05.2016.
Рок за подношење понуда: 29.06.2016.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-07/16/ММ-16
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знакови
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.04.2016.
Рок за подношење понуда: 22.04.2016.

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5