Јавне набавке 2016. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У-12/16/ММ-52
Предмет јавне набавке: Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.10.2016.
Рок за подношење понуда: 28.10.2016.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У-11/16/ММ-47
Предмет јавне набавке: Одржавање ГПС система
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 29.09.2016.
Рок за подношење понуда: 07.10.2016.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-12/16/ММ-10
Предмет јавне набавке: Радне ципеле
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.09.2016.
Рок за подношење понуда: 16.09.2016.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-11/16/ММ-59
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.09.2016.
Рок за подношење понуда: 16.09.2016.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У-04/16/ММ-59
Предмет јавне набавке: Систематски прегледи запослених
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 25.08.2016.
Рок за подношење понуда: 02.09.2016.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-10 16/ММ-22
Предмет јавне набавке: Пнеуматици (гуме)
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 04.08.2016.
Рок за подношење понуда: 12.08.2016.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-09 16/ММ-17
Предмет јавне набавке: Налепнице станарске и предузетничке, греб-греб паркинг карте
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 21.07.2016.
Рок за подношење понуда: 29.07.2016.
 

 

страницe 1 2 3 4 5