Јавне набавке 2016. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 13/16/ММ-19
Предмет јавне набавке: Пропагандни материјал са логом предузећа
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 15.12.2016.
Рок за подношење понуда: 23.12.2016.
 
Редни број набавке:ЈНВВОП Д-04/16/ММ-5
Предмет јавне набавке: Специјално возило "паук"
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 01.11.2016.
Рок за подношење понуда: 01.12.2016.
 

 

страницe 1 2 3 4 5