Јавне набавке 2015. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНВВОП У-01/15/ММ-49
Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније
Врста поступка: ОП
Време спровођења набавке: до 50 дана
Датум покретања поступка: 30.01.2015.
Рок за подношење понуда: 30 дана

 

 
Редни број набавке: ЈНВВОП У-01/15/ММ-49
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине, лица и возила
Врста поступка: ОП
Време спровођења набавке: до 50 дана
Датум покретања поступка: 26.01.2015.
Рок за подношење понуда: 30 дана

 

 
Редни број набавке: ЈНМВ Д-01/15/ММ-25
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 14.01.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана
 
Редни број набавке: ЈНМВ У-03/15/ММ-41
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања система за аутоматизовано издавање бициклова
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 20.01.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 
Редни број набавке: ЈНМВ У-02/15/ММ-39
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања система уласка на затворена паркиралишта
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 20.01.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 
Редни број набавке: ЈНМВ У-01/15/ММ-38
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања пешачке опреме за пешачку зону са резервним деловима
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 20.01.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7