Јавне набавке 2015. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д-02/15/ММ-06
Предмет јавне набавке: Фотопарати и пратећа опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: .
Датум покретања поступка: 05.03.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: Закуп складишног простора
Врста поступка: преговарачки поступак
Време спровођења набавке: .
Датум покретања поступка: 12.02.2015.
Рок за подношење понуда: 30 дана

 

 
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања књиговодственог софтвера
Врста поступка: преговарачки поступак
Време спровођења набавке: .
Датум покретања поступка: 12.02.2015.
Рок за подношење понуда: 30 дана

 

 
Редни број набавке: ЈНМВ У-05/15/ММ-57
Предмет јавне набавке: Услуге закупа телекомуникационих линија
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 06.02.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

одговор 1

одговор 2

одговор 3

Редни број набавке: ЈНВВОП Д-01/15/ММ-24
Предмет јавне набавке: Гориво (дизел, БМБ, ТНГ)
Врста поступка: ОП
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 06.02.2015.
Рок за подношење понуда: 30 дана

 

 
Редни број набавке: ЈНМВ У-04/15/ММ-46
Предмет јавне набавке: Системско одржавање сервера
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 03.02.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7