Јавне набавке 2015. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У-08/15/ММ-37
Предмет јавне набавке: Одржавање хидрауличних дизалица
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: 15.05.2015.
Датум покретања поступка: 07.05.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-07/15/ММ-23
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: 15.05.2015.
Датум покретања поступка: 07.05.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-06/15/ММ-22
Предмет јавне набавке: Тонери
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: 05.05.2015.
Датум покретања поступка: 22.04.2015.
Рок за подношење понуда: 13 дана

 

одговор на питање1

одговор на питање2

одговор на питање3

Редни број набавке:ЈНМВ Д-05/15/ММ-06
Предмет јавне набавке: Фотоапарати и пратећа опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: 17.04.2015.
Датум покретања поступка: 09.04.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-04/15/ММ-26
Предмет јавне набавке: Бетонска галантерија
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: 28.03.2015.
Датум покретања поступка: 20.03.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 
Редни број набавке: ЈНМВ Д-03/15/ММ-21
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: . 27.03.2015.
Датум покретања поступка: 20.03.2015.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7