Јавне набавке 2015. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У-14/15/ММ-31
Предмет јавне набавке: Студентске задруге
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.06.2015.
Рок за подношење понуда: 19.06.2015.
измена конк док 1
Редни број набавке:ЈНВВОП Д-04/15/ММ-24
Предмет јавне набавке: Гориво (дизел, БМБ и ТНГ)
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 09.06.2015.
Рок за подношење понуда: 09.07.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНВВОП У-03/15/ММ-49
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и лица
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 22.05.2015.
Рок за подношење понуда: 22.06.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-09/15/ММ-14
Предмет јавне набавке: Хемијско чишћење униформе
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 21.05.2015.
Рок за подношење понуда: 29.05.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-08/15/ММ-13
Предмет јавне набавке: Боја за хоризонталну сигнализацију
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.05.2015.
Рок за подношење понуда: 22.05.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Р-01/15/ММ-63
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 12.05.2015.
Рок за подношење понуда: 20.05.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНВОП Д-02/15/ММ-8
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема
Врста поступка: ОП-резервисана набавка
Датум покретања поступка: 11.05.2015.
Рок за подношење понуда: 10.06.2015.

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7