Јавне набавке 2015. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У-17/15/ММ-36
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања механизације и радних машина
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 26.11.2015.
Рок за подношење понуда: 04.12.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-13/15/ММ-18
Предмет јавне набавке: Пропагандни материјал са логоом предузећа
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 26.11.2015.
Рок за подношење понуда: 04.12.2015.
 
Редни број набавке:ЈНМВ У-16/15/ММ-40
Предмет јавне набавке: Сервисирање бицикала НС Бике система
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 26.11.2015.
Рок за подношење понуда: 04.12.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-12/15/ММ-2
Предмет јавне набавке: Опрема за систем видео надзора
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 05.11.2015.
Рок за подношење понуда: 13.11.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-15/15/ММ-53
Предмет јавне набавке: Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 30.09.2015.
Рок за подношење понуда: 09.10.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Р-02/15/ММ-67
Предмет јавне набавке: Изградња провременог приступног пута и привремене расвете на Тргу Марије Трандафил удворишном делу објекта Матице Српске
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 01.10.2015.
Рок за подношење понуда: 12.10.2015.

 

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7