Јавне набавке 2015. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д-16/15/ММ-1
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 22.12.2015.
Рок за подношење понуда: 30.12.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-15/15/ММ-17
Предмет јавне набавке: Годишње паушалне претплатне картице са чипом
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.12.2015.
Рок за подношење понуда: 25.12.2015.
 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-17/15/ММ-12
Предмет јавне набавке: Радио станице за диспечерски центар
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.12.2015.
Рок за подношење понуда: 25.12.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-18/15/ММ-35
Предмет јавне набавке: Одржавање путничких аутомобила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 10.12.2015.
Рок за подношење понуда: 18.12.2015.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ Д-04/15/ММ-3
Предмет јавне набавке: Преносни рачунари ПДА са штампачем
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 03.12.2015.
Рок за подношење понуда: 11.01.2016.

 

 
Редни број набавке:ЈНМВ У-04/15/ММ-34
Предмет јавне набавке: Одржавање теретних и специјалних возила
Врста поступка: оквирни споразум
Датум покретања поступка: 01.12.2015.
Рок за подношење понуда: 04.01.2016.
 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7