Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ У-06/14/ММ-59
Предмет јавне набавке: Рефинансирање кредита 335000000035688589 код Развојног фонда Војводине
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 06.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ У-04/14/ММ-50
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања књиговодственог софтвера
Врста поступка: преговарачки
Време спровођења набавке:
Датум покретања поступка: 26.02.2014.
Рок за подношење понуда:
Редни број набавке: ЈНМВ У-05/14/ММ-51
Предмет јавне набавке: Текуће одржавање СМС система за наплату паркирања
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 20.02.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-04/14/ММ-37
Предмет јавне набавке: Вода за пиће у балонима
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 19.02.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-05/14/ММ-33
Предмет јавне набавке: Бетонска галантерија
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 14.02.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ У-05/14/ММ-53
Предмет јавне набавке: Геодетске услуге
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 10.02.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10