Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ Д-07/14/ММ-28
Предмет јавне набавке:Средства за хигијену
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 13.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

изјава

критеријум за оцењивање

понуда

Редни број набавке: ЈНМВ Д-09/14/ММ-34
Предмет јавне набавке: Термо ролне
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 13.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-06/14/ММ-27
Предмет јавне набавке: Тонери
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 12.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-10/14/ММ-37
Предмет јавне набавке: Репрезентација - Пиће и сокови
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 10.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-11/14/ММ-37
Предмет јавне набавке: Репрезентација - Топли напици
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 06.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-08/14/ММ-26
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 06.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10