Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ Р-01/14/ММ-69
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопхдне пратеће опреме
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 11.04.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ У-09/14/ММ-61
Предмет јавне набавке: Услуге хемијског чишћења униформи (радне одеће)
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 11.04.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ У-08/14/ММ-43
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања сервисирања хидрауличних дизалица на "паук" возилима
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 02.04.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-12/14/ММ-4
Предмет јавне набавке: Даљински видео надзор на "паук" возилима
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 27.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-13/14/ММ-37
Предмет јавне набавке: Репрезентација - Топли напици
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 27.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-07/14/ММ-39
Предмет јавне набавке:Услуге физичко-техничког обезбеђења и одржавања хигијене у пословним просоријама
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 19.03.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10