Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ Д-16/14/ММ-11
Предмет јавне набавке: Радне ципеле
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 30.05.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНВВОП Р-03/14/ММ-71
Предмет јавне набавке: Изградња аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала
Врста поступка: отворени поступак
Време спровођења набавке: до 50 дана
Датум покретања поступка: 22.05.2014.
Рок за подношење понуда: 30 дана

Идејно решење и технички пројекат се преузимају у ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад због обима документације

Редни број набавке: ЈНМВ У-15/14/ММ-23
Предмет јавне набавке: Туцаник
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дана
Датум покретања поступка: 19.05.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ У-14/14/ММ-66
Предмет јавне набавке: Двогодишњи прегледи запослених - систематски преглед
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дана
Датум покретања поступка: 12.05.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНВВОП Д-03/14/ММ-10
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема (одећа)
Врста поступка: отворени поступак
Време спровођења набавке: до 50 дана
Датум покретања поступка: 09.05.2014.
Рок за подношење понуда: 30 дана

одговор на питање

Обавештење о продужењу рока

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10