Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ У-18/14/ММ-47
Предмет јавне набавке: Адвокатске услуге
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 25.07.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-17/14/ММ-25
Предмет јавне набавке: Спољашње гуме (пнеуматици)
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 10.07.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ У-15/14/ММ-64
Предмет јавне набавке: Закуп пословног простора
Врста поступка: преговарачки поступак
Време спровођења набавке:
Датум покретања поступка:
Рок за подношење понуда:

 

Редни број набавке: ЈНВВОП У-02/14/ММ-40
Предмет јавне набавке: Сервисно одржавање теретних, специјалних возила "паук" и осталих радних машина (рад и резервни делови)
Врста поступка: отворени поступак
Време спровођења набавке: до 50 дана
Датум покретања поступка: 12.06.2014.
Рок за подношење понуда: 30 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ У-17/14/ММ-41
Предмет јавне набавке: Одржавање путничких аутомобила
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 12.06.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-16/14/ММ-11
Предмет јавне набавке: Закуп складишног простора
Врста поступка: преговарачки поступак
Време спровођења набавке:
Датум покретања поступка:
Рок за подношење понуда:

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10