Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ У-21/14/ММ-39
Предмет јавне набавке: Услуге физичко техничког обезбеђења
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 10.09.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-22/14/ММ-1
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 28.08.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ У-20/14/ММ-49
Предмет јавне набавке: Услуге измена на постојећем СМС систему наплате
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 28.08.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-19/14/ММ-60
Предмет јавне набавке: Услуге штампања специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог пропагандног материјала
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 28.08.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-19/14/ММ-21
Предмет јавне набавке: Греб-греб паркинг карте
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 17.07.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-18/14/ММ-19
Предмет јавне набавке: Паркинг карте - "налепнице"
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 17.07.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10