Јавне набавке 2014. - огласи
<
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ Д-21/14/ММ-22
Предмет јавне набавке: Пропагандни материјал са логом предузећа
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 13.11.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
 
Редни број набавке: ЈНМВ Д-23/14/ММ-3
Предмет јавне набавке: Уређаји за контролу наплате паркирања СМС-ом
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 06.11.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

питање у вези са конкурсном документацијом
Редни број набавке: ЈНМВ У-23/14/ММ-42
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања радних машина и механизације
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 25.09.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ У-22/14/ММ-62
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања бицикала НС Бајк система
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 25.09.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

Редни број набавке: ЈНМВ Д-03/14/ММ-12
Предмет јавне набавке: Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 25.09.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана

 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10