Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ У-02/14/ММ-52
Предмет јавне набавке: Услуге системског одржавања сервера
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 28.01.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНВВОП Д-01/14/ММ-29
Предмет јавне набавке: Гориво (еуро дизел, БМБ и ТНГ)
Врста поступка: отворени поступак
Време спровођења набавке: до 40 дана
Датум покретања поступка: 28.01.2014.
Рок за подношење понуда: 30 дана
Редни број набавке: ЈНМВ У-01/14/ММ-56
Предмет јавне набавке: Услуге закупа телекомункационих линија
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 24.01.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-02/14/ММ-31
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 16.01.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
рок за подношење понуда је продужен до 28.01.2014. до 11:00 часова
Редни број набавке: ЈНМВ Д-01/14/ММ-31
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 06.01.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
није било пријављених
Редни број набавке: ЈНВВОП У-01/14/ММ-54
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине, возила и лица
Врста поступка: отворени поступак
Време спровођења набавке: до 40 дана
Датум покретања поступка: 06.01.2014.
Рок за подношење понуда: до 30 дана

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10