Јавне набавке 2014. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке: ЈНМВ Д-20/14/ММ-2
Предмет јавне набавке: Опрема за систем видео надзора
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 18.12.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
 
Редни број набавке: ЈНМВ Д-25/14/ММ-35
Предмет јавне набавке: Резервни делови за ПДА уређаје и штампаче
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 11.12.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
 
Редни број набавке: ЈНМВ Р-02/14/ММ-81
Предмет јавне набавке: Асфалтирање дела паркиралишта у улици Бранимира Ћосића 26-28
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 03.12.2014.
Рок за подношење понуда: до 15.12.2014.

одговор на питање

 
Редни број набавке: ЈНМВ Д-24/14/ММ-20
Предмет јавне набавке: Годишње паушалне претплатне паркинг карте
Врста поступка:ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 27.11.2014.
Рок за подношење понуда: 8 дана
 

 

страницe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10