Јавне набавке 2013. - огласи
Опис јавне набавке
Позив за подношење понуде (и пријава)
Образац понуде
Изјава понуђача
Обавештење о додели уговора
Редни број набавке: ЈНВВОП У-03/13/ММ-443
Предмет јавне набавке, добра: Услуга осигурања имовине, возила и лица
Време спровођења набавке: до 45 дана
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 17.09.2013.
Рок за подношење понуда: до 30 дана
Редни број набавке: ЈНВВОП Д-08/13/ММ-233
Предмет јавне набавке, добра: Грађевинска машина са прикључцима (лизинг)
Време спровођења набавке: до 45 дана
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 07.08.2013.
Рок за подношење понуда: до 30 дана
Редни број набавке: ЈНВВОП Д-07/13/ММ-205
Предмет јавне набавке, добра: Преносни рачунари са уграђеним GPS-ом и штампачи за контролу паркирања
Време спровођења набавке: до 40 дана
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 17.06.2013.
Рок за подношење понуда: до 30 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Р-05/13/ММ-741
Предмет јавне набавке, добра: Реконструкција паркиралишта на северној страни улице Максима Горког између улица Стражиловске и Сутјеске у Новом Саду (по приложеној спецификацији и количинама наведеним у обрасцу понуде)
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дана
Датум покретања поступка: 14.06.2013.
Рок за подношење понуда: до 7 дана
Редни број набавке: ЈНВВОП У-01/13/ММ-984
Предмет јавне набавке, добра: Услуге одржавања специјалног возила "Паук" и осталих радних машина (рад и резервни делови)
Врста поступка: отворени поступак
Време спровођења набавке: до 40 дана
Датум покретања поступка: 14.06.2013.
Рок за подношење понуда: до 30 дана

 

странице 1 2