Јавне набавке 2013. - огласи
Опис јавне набавке
Позив за подношење понуде (и пријава)
Образац понуде
Изјава понуђача
Обавештење о додели уговора
Редни број набавке: ЈНВВОП У-02/13/ММ-405
Предмет јавне набавке, добра: Услуге обављања привремених и повремених послова
Врста поступка: отворени поступак
Време спровођења набавке: до 40 дана
Датум покретања поступка: 14.06.2013.
Рок за подношење понуда: до 30 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Р-02/13/ММ-724
Предмет јавне набавке, добра: Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан, по добијању претходне сагласности
Датум покретања поступка: 19.04.2013.
Рок за подношење понуда: до 7 дана
Редни број набавке: ЈНМВ Д-01/13/ММ-320
Предмет јавне набавке, добра: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Време спровођења набавке: до 21 дан
Датум покретања поступка: 31.01.2013.
Рок за подношење понуда: 4 дана

 

странице 1 2