„Беби” паркинг карте

 

ЈКП „Паркинг сервис” поклања 30 сати бесплатног паркирања, на отвореним паркиралиштима у зонском режиму наплате (црвена, плава и бела зона). „Беби“ паркинг карте корисницима се издају у комплету од 30 паркинг карата (1 паркинг карта = 1 паркинг сат).

Корисник је дужан да на карти правилно означи годину, месец и дан у коме користи паркинг место, те сат и минут у коме је паркирање започето, као и да карту видљиво истакне са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.

Право на коришћење остварује мајка детета рођеног у 2019. години, уколико од рођења детета до дана подношења захтева за издавање „беби” паркинг карте није прошло годину дана и уколико је пребивалиште мајке на територији Града Новог Сада.

Приликом преузимања комплета „беби” паркинг карата корисник доноси на увид личну карту мајке и извод из матичне књиге рођених детета.

Карте се могу преузети у Служби за продају ЈКП „Паркинг сервис”, у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 16 часова.

* За све додатне информације обратите се Служби за продају ЈКП „Паркинг сервис”: 021/48 72 115

Контакт е-mail:
prodaja@parkingns.rs

E-mail за рекламације корисника:
pitanja@parkingns.rs